Saariston luonto

Saariston luonto

Harvassa paikassa miljoonia vuosia vanha kallioperä on meillä niin hyvin edustettuna, kuin juuri saaristossa. Pinta- ja syväkivilajien vuorottelu ja kivilajien erilaiset syntytavat aikaansaavat kallioperässä monimuotoisuutta ja antavat maisemalle oman värinsä. Pinnanmuotojen syntyyn on osaltaan myös vaikuttanut jääkausien mannerjää, joka on kuluttanut ja siirrellyt aineksia. Maan nousun ja merenpinnan vaihteluiden vuoksi korkeammalla irtainta, kasvien kasvualustaksi sopivaa ainesta on vähän.

Saaristomerellä pesiviä lintulajeja on reilusti yli sata. Saaristomeri on Suomen linnustolle tärkeä lisääntymisalue ja muutonajan levähdyspaikka. Valtaosan rannikkoalueemme kalastosta muodostavat tyypilliset sisävesilajit, kuten hauki, ahven, kuha, made, lahna, säyne ja monet muut särkikalat. Käärmeet ovat yleisiä saariston karuissa kivikoissa ja niiden värimuodot voivat aiheuttaa päänvaivaa tunnistaessa. Kyy ja rantakäärme ovat tavallinen näky saariston kivisillä ja kallioisilla rannoilla sekä metsissä.

Saaristossa lehtipuut muodostavat usein metsän rajan. Saarien eri osat voivat kovasti poiketa toisistaan. Saaristomeren alueella esiintyy monia kasvi-, nisäkäs-, lintu- ja hyönteislajeja, jotka ovat muualla Suomessa uhanalaisia tai jotka puuttuvat Manner-Suomen luonnosta kokonaan. Kustavinkin saarille on aikoinaan tullut laivojen painolastien mukana harvinaisia kasvilajeja, jotka ovat edelleen voimissaan.

Merikotka. Kuva: Tapani Linnanmäki

Merikotka (Haliaeetus albicilla) on haukkojen heimoon kuuluva päiväpetolintu. Merikotka on siipivälillä mitattuna Suomen suurin lintu. Linnun pää ja pyrstö ovat vaaleammat, kuin muu höyhenpeite, pyrstö vaalenee linnun vanhetessa ja on lopulta täysin valkea.

Nisäkkäistä saaristossa tavataan runsaasti erilaisia hirvieläimiä, kuten kauriita, peuroja ja hirviä. Pienpetoja on myös runsaasti ja isommista pedoista säännöllisesti tehdään havaintoja ilveksistä ja silloin tällöin myös susista. Valtaosa nisäkkäistä on taitavia uimareita, jolloin vesistöt eivät ole este kulkemiselle.

Selkämeren kansallispuisto sijaitsee Selkämeren merialueella. Puisto perustettiin vuonna 2011. Selkämeren kansallispuisto on merkittävän kokoinen Itämeren suojelualue, joka ulottuu Kustavista Merikarvialle noin 160 km pituiselle merialueelle.

Metsähallituksen ylläpitämät Selkämeren kansallispuiston sivut