Kalastus

Kalastusretket

Opastetulla kalastusretkellä saat arvokkaita vinkkejä kalastuksen saloihin ja mahdollisesti myös Ahti suo antejaan.

Kalastusalueet

Kysy kalastusalueista  suoraan esimerkiksi kalastusoppailta.

Kalastusluvat ja maksut

Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18–64-vuotiaat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta. Maksun suuruus on 47 euroa/vuosi, 16 euroa/viikko ja 6 euroa/vuorokausi.

Kalastonhoitomaksun voi maksaa osoitteessa Eräluvat.fi, Metsähallituksen puhelinpalvelun kautta sekä Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeissa. Arkisin kello 9‒16 vastaavan maksuttoman puhelinpalvelun numero on 020 69 2424. R-kioski perii pienen palvelumaksun luvan myynnistä.

Eräluvat.fi

Kalastonhoitomaksu on laissa säädetty velvollisuus. Kalastonhoitomaksuista kertyvät rahat käytetään kalavesien hoidon ja käytön suunnitteluun ja toteutukseen. Varojen avulla kalavesistä ja -kannoista pyritään saamaan entistä parempia. Varoja saavat kalatalousalueet, kalastuksenvalvonta ja kalatalousneuvonta sekä vesialueiden omistajat kalavesien käytöstä maksettavina korvauksina. Lisäksi katetaan valtiolle ja Metsähallitukselle kalastonhoitomaksun kannosta aiheutuvia menoja.

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä, vetouistelemaan yhdellä vavalla, vieheellä ja painovieheellä, sekä kelaonkimaan. Kalastonhoitomaksu kattaa lähes kaikki Suomen vedet. Kalastonhoitomaksu ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kohdekohtaisen luvan vaativissa erikoiskohteissa, kalastuskieltoalueilla ja Ahvenanmaalla.

Mikäli aikoo kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla kalastajaa kohden, tarvitaan iästä riippumatta vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupa. Samoin pyydyskalastukseen ja ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupa. Yleensä verkko- ja katiskalupia myyvät osakaskunnat tai niiden edustajat.

Lain mukaan kaikki kalastonhoitomaksun maksavat kalastajat rekisteröityvät kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisterin avulla kerätään aiempaa tarkempaa tietoa kalastuksesta, ja tietoa käytetään kalavesien ja kalakantojen hoidossa.

Kalastuslain noudattamista valvovat kalastuksenvalvojan kokeen suorittaneet ja valtuutuksen saaneet kalastuksenvalvojat sekä poliisi, Rajavartiolaitos, valtion kalatalousviranomaiset ja Tulli. Valtion vesissä kalastusta valvovat lisäksi Metsähallituksen erätarkastajat. Kalastajan tulee pyydettäessä esittää lupansa kalastuksenvalvojalle. Jos kalastusoikeus perustuu ikään, on kalastajan pystyttävä todistamaan ikänsä.

Jos kalastajalla ei ole kalastukseen oikeuttavaa lupaa tai kalastusta harjoitetaan kalastusoikeus ilmeisesti ylittäen tai tiettyjä kalastussäännöksiä rikkoen, on kalastuksenvalvojalla oikeus ottaa talteen kalastuksessa käytetty pyydys ja kalastusväline sekä saalis. Kalastuksenvalvoja voi myös antaa näyttömääräyksen, jolla kalastaja velvoitetaan esittämään todistus kalastonhoitomaksun suorittamisesta poliisille seitsemän päivän kuluessa näyttömääräyksen antamisesta.

Kalastonhoitomaksua koskevasta rikkomuksesta voidaan määrätä 100 euron suuruinen rikesakko ja muusta kalastusrikkomuksesta sakkorangaistus.

Lähde: mmm.fi