Kustavin – Uudenkaupungin kalatalousalue

Kustavin – Uudenkaupungin kalatalousalue

Kalatalousalueet toimivat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen yhteistoimintaelimenä ja niiden kuvaus ja tehtävät on määritelty kalastuslaissa (379/2015).

Kalatalousalueiden keskeisin tehtävä on laatia alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on kalatalousalueen toimintaa ohjaava asiakirja, jossa muun muassa linjataan kalastuksen järjestäminen ja kalaveden hoitotoimenpiteet kalatalousalueen toimialueella. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoa valvoo ELY-keskus. Kalatalousalueen tulee järjestää kalavarojen käyttö ja hoito hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Viranomaisten on myös otettava toiminnassaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelman yleiset suuntaviivat. Muita kalatalousalueen tehtäviä ovat jäsenten edunvalvonta, kalastuksenvalvonnan järjestäminen, hoitotoimenpiteiden ja kalastuksen seurantatietojen kerääminen sekä jakaa omistajakorvaukset vesialueen omistajille. Lähde: ahven.net.

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue

Haluatko mukaan kalaistutuksiin?

Kustavin ja Uudenkaupungin kalatalousalue toimii koko kunnan alueella ja istuttaa vuosittain meritaimenen, siian, kuhan, hauen ja mateenpoikasia. Voit osallistua istutuksiin laittamalla kalatalousalueen tilille haluamasi summan. Tilinumero on FI17 5491 7840 0172 55.

Kalatalouden Keskusliiton kotisivut