Tietoa sivustosta 

Lailliset huomautukset

Visitkustavi.fi -sivuston sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattua. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuille voi tehdä linkityksiä muilta verkkosivuilta. Verkkosivujen sisältöä käytettäessä lähde on mainittava. Käyttö on sallittu yleishyödyllisiin tarkoituksiin, muuhun käyttötarkoitukseen on kysyttävä lupa. Kuvien käyttöön on aina kysyttävä lupa. Sivuilla on käytössä kävijäseuranta.

Tekijät

Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Grafiro (toiminimi Reima Orvasto). Graafisen ulkoasun on suunnitellut Tekokuu Oy. Arkkitehtuurin ja käytettävyyden ovat suunnitelleet Turun Ammattikorkeakoulun ja yrittäjien muodostama projektityöryhmä sekä Tekokuu Oy ja Grafiro.

Rahoitus

Sivusto on toteutettu osana Matkalla Kustaviin -hankketta. Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta. Projektia koordinoi Turun Ammattikorkeakoulu ajalla 1.4.2012 - 31.12.2013.

Tekniset tiedot

Sivuston julkaisujärjestelmänä on käytetty Joomla -sisällönhallintajärjestelmää, joka perustuu lisenssivapaisiin OpenSource -komponentteihin. Tietokantana on MySQL, skriptikielenä PHP. Sivut on rakennettu siten, että käyttöliittymä joustaa päätelaitteiden mukaan (responsiivisuus). 

Sivut on julkaistu 20.5.2013.